You are currently viewing OBUKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – BEZBEDNIJA PRIMENA PESTICIDA

OBUKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – BEZBEDNIJA PRIMENA PESTICIDA

OBUKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE-BEZBEDNIJA PRIMENA PESTICIDA

OBUKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – BEZBEDNIJA PRIMENA PESTICIDA

Od 1. januara 2022. godine svi poljoprivrednici koji koriste pesticide moraće da prođu obaveznu obuku. Sertifikat će kasnije, nakon obuke većeg broja poljorpivrednika biti i uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u registrovanim poljoprivrednim apotekama.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019 – dalje: Zakon) usvojen je 2019. godine, s tim što odredbe koje se odnose na obuku poljoprivrednih korisnika, kao i odredbe koje se odnose na obaveznu proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine

Kroz obuke korisnici pesticida će dobiti saznanja o samim pesticidima, informacije o korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, poštovanju karence, zaštiti zdravlja ljudi, domaćih i divljih životinja, svih neciljanih organizama, prvenstveno pčela, o integralnom upravljanju štetnim organizmima u smislu što manje upotrebe hemijskih sredstava i korišćenja agrotehničkih i mehaničkih mera u cilju suzbijanja štetnih organizama i korova.

Poljoprivrednici se najčešće snabdevaju sredstvima za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama koje moraju da budu upisane u Registar distributera, što znači da ispunjavaju uslove za promet i da imaju zaposleno stručno lice, koje korisnicima daje savete u vezi sa izborom pesticida i načinom primene???

Korišćenje sredstava za zaštitu bilja mora da bude u skladu sa deklaracijom i uputstvom koje se nalazi uz svako sredstvo i u kojem je detaljno napisano o kakvom se pesticidu radi, za koju namenu je registrovan, u kojoj kulturi, količini i kom vremenskom periodu se primenjuje. To je bila obaveza i do sada!!!

Novim pravilima neće biti obuhvaćeni samo poljoprivrednici, već svi oni koji koriste  sredstva za zaštitu bilja, a rade u firmama za puteve, železnicu, ozelenjavanje…

 

Оставите одговор