You are currently viewing MRKVA – KAKO SAČUVATI KVALITET MRKVE!!!

MRKVA – KAKO SAČUVATI KVALITET MRKVE!!!

Bela trulež korena mrkve – Sclerotinia spp

Bela trulež korena mrkve - Sclerotinia spp

Crna pegavost na mrkvi – Alternaria spp.

Crna pegavost na mrkvi - Alternaria spp.

MRKVA – KAKO SAČUVATI KVALITET MRKVE!!!

Usevi mrkve u postrnoj setvi još uvek su na njivi i vađenje mrkve čeka potpuni razvoj korena. Uslovi razvoja ove kasno jesenje mrkve se razlikuju u odnosu na ranije veđenu mrkvu i vlažnost zemljišta može negativno uticati na zdravstveno stanje korena mrkve kao i njeno čuvanje tokom skladištenja.

Najvažnije oboljenje korena mrkve u uslovima većeg i dužeg vlaženja zemljišta jeste Sclerotinia s.- trulež korena mrkve.

Usled pojave ovog patogena tokom čuvanja, koren postaje mekan i vodnjikav sa pojavom bele micelije na njemu.

Na listu mrkve važno oboljenje jeste Crna pegavost (palež) lista – prouzrokovač Alternaria spp., koje se javlja tokom svakog ciklusa proizvodnje mrkve, a s obzirom na povoljne vremenske uslove u značajnom intenzitetu je prisutna i sada na parcelama sa postrnom mrkvom. Infekcija sa lista i lisnih drški mrkve prelazi na koren na kome se oboljenje tokom skladištenja manifestuje u vidu ulegnutih crnih fleka, sužavanjem vrha korena…

ČUVANJE I SKLADIŠTENJE MRKVE

Tokom skladištenja mrkve treba da se očuva njen kvalitet u najvećoj mogućoj meri. Uslovi čuvanja treba da umanje pojavu bolesti na uskladištenom proizvodu.

To se postiže mnogim merama:

1.pre skladištenja

2.tokom čuvanja

Najvažnije bolesti mrkve tokom čuvanja :

Sclerotinia spp

Rhizopus spp.
Botrytis spp.
Alternaria spp.

Njihova pojava umanjuju tržišnu vrednost ovog proizvoda, a ponekad ga čine neupotrebljivim.

Uklanjanjem oštećenih korena pre skladištenja, primenom higjensko – sanitarnih mera i pri adekvatnim uslovima čuvanja njihova pojava se može sprečiti i umanjiti.

PRANJE MRKVE PRE SKLADIŠTENJA

Ako se koren mrkve pre čuvanje pere može doći do ljuštenje pokožice što može dovesti do lomljenja korena mrkve što se može sprečiti blagim i kraćim pranjem. Na taj način umanjuje se gubljenje vode i dehidracija mrkve tokom čuvanja kao i uvenuće mrkve. Nakon pranja mrkvu treba što pre skladištiiti i ne dozvoliti da tako oprana ostane duže vreme na otvorenom.

USLOVI ZA ČUVANJE MRKVE

Kako bi se mrkva održala u dobrom zdravstvenom stanju i kako bi se izbeglo njegovo isušivanje, najbolje je da se čuva na temperaturi od 0- 1°C  i pri relativnoj vlažnosti vazduha od najmanje 95%.

Temperatura od –1°C će izazvati izmrzavanje mrkve.

Optimalna temepratura čuvanja mrkve od pojave “crnog korena” (prouzrokovač Alternaria blight ) i pojave sušenja korena ,prouzrokovač Phomopsis spp.) je 1-2 stepena i vlažnost vazduha 80-85%.(Gorkovenko ,V,S.,1991.)

ČUVANJE MRKVE U TRAPU

Pored čuvanja mrkve u skladištima ona se uspešno može čuvati u kučnim uslovima u trapu

Postoje više vrsta trapa za čuvanje mrkve:

1.SA SLAMOM

-Na dno staviti sloj slame oko 20 sm

-Sloj mrkve ne sme preći 60 sm

-Mrkvu pokriti slojem slame 20sm

2.U PESKU

Mrkva se može čuvati u trapu čistog umereno vlažnog peska. Pesak sprečava gubljenje vlage, preterano zagrevanje, širenje bolesti…

3.U GAJBICAMA, KUTIJAMA…

Čuvanje mrkve u gajbicama, kutijama na čije dno se može staviti pesak, papir kao izolacioni materijal.

Ukoliko ima više slojeva mrkve obavezno između staviti neki izolacioni materijal.

Napunjenu ambalažu pokriti i najbolje čuvati u podrumu ili drugim prostorijama gde nema opasnosti od izmrzavanja i gde nema opasnosti od miševa koji mogu oštetiti uskladištenu mrkvu.

 

Оставите одговор