You are currently viewing MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI!!!

MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI!!!

Gusenica i oštećenja od Tuta absoluta na listu paradajza – MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

Gusenica i oštećenja od Tuta absoluta na listu paradajza - MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

Oštećenja na plodu paradjza od gusenica Tuta absoluta – MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

Oštećenja na plodu paradjza od gusenica Tuta absoluta - MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

Oštećenja na plodu paradjza od gusenica Tuta absoluta - MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI agrolekar

MOLJAC PARADAJZA PRISUTAN U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI!!!

Sada u proizvodnji paradajza u zatvorenom  mogu se naći jaja i larve ove štetočine kao i oštećenja na listovima!!!

Proizvodnja paradajaza u plasteničkoj proizvodnji može biti ugrožena od moljca paradjza (Tuta absoluta), a štete su velike kada se gusenica ubuši u plod paradajza koji gubi tržišnu vrednost. Štetočina je aktuelna tokom cele sezone proizvodnje paradajza.

Tuta absoluta (moljac paradajza) napada biljke paradajza u zaštićenom prostoru, kao i na otvorenom polju, a javlja se i na drugim poljoprivrednim usevima. Glavni domaćin je paradajz, ali ovaj moljac može da oštećuje i krompir, plavi patlidžan, papriku, a domaćini su mu i korovi. Štetočina napada i oštećuje sve nadzemne delove biljaka. 

 Ima 10-12 generacija godišnje i svaka nova generacija se javlja za 20-35 dana, a na višim temperaturama ciklus traje kraće.

SUZBIJANJE

Važno je preduzeti mere koje sprečavaju ulazak štetočina sa polja, postavljanjem insekatskih mreža na ulazima u proizvodni prostor kao i neke agrotehničke mere pre svih poštovati plodored, suzbijanje korova oko plastenika...

PREPORUKA ZA OTKRIVANJE PRISUSTVA Tuta absoluta

Za rano otkrivanje moljca u plasteničkoj proizvodnji koriste se feromonske klopke koje ujedno i služe za smanjenje brojnosti imaga mužjaka. Ova metoda je preporučljiva u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru. Takođe mogu se postaviti  vodene klopke za masovnije izlovljavanje odraslog insekta.

Zbog velikog broja generacija hemijsko suzbijanje je otežano i podrazumeva primenu inskticida u kratkim intervalima što dovodi do brze rezistencije i neuspeha u suzbijanju. Teško je odabrati insekticid za suzbijanje ove štetočine što zbog nezadovoljavajuće efikasnosti što zbog toksikoloških osobina i karence preparata.

Izbor insekticida zavisi od stadijuma štetočine koji su prisutni na paradajzu.

Sobzirom da se na paradjzu sada registruju stadijumi jaja i larve ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa aktivnom materijom hlorantraniliprol (Coragen 20 SC-karenca 1 dan u paradajzu). Efikasni i povoljni insekticidi  sa karencom od 3 dana u paradajzu su  Affirm 095 SG, Ampligo, Avaunt, Voliam Targo.

Insekticid Voliam Targo 063 SC je gotova kombinacija hloranraniliprola (Coragen) i abamektina (Vertimec) može biti odličan izbor  u suzbijanju jaja i larvi moljca paradajza. Ono što je dobro kada je ovaj insekticid u pitanju jeste da je karenca za paradajz  3 dana i da se u paradjzu može primeniti četiri puta, što nije slučaj sa drugim insekticidima koji se obično mogu primeniti najviše dva puta.

Sa primenom insekticida radi bolje efikasnosti koristiti okvašivače !

VAŽNO!!!

UKOLIKO SE PLODOVI PARADAJZA BERU SVAKOG DANA IZBEGAVATI PRIMENU INSEKTICIDA!!!

Оставите одговор