You are currently viewing MEHURASTA GAR KUKURUZA – GODINA POVOLJNA ZA POJAVU!!!

MEHURASTA GAR KUKURUZA – GODINA POVOLJNA ZA POJAVU!!!

MEHURASTA GAR KUKURUZA

MEHURASTA GAR KUKURUZA pojava

MEHURASTA GAR KUKURUZA –GODINA POVOLJNA ZA POJAVU

MEHURASTA GAR KUKURUZA - primer

MEHURASTA GAR KUKURUZA uslovi povoljni

RAZVOJ MEHURASTE GARI

Gale mehuraste gari i pamukova sovica – MEHURASTA GAR KUKURUZA

Gale mehuraste gari i pamukova sovica

Teleutospore U. maydis – MEHURASTA GAR KUKURUZA

Teleutospore U. maydis

MEHURASTA GAR KUKURUZA – GODINA POVOLJNA ZA POJAVU!!!

U ovoj godini na nekim površinma pod kukuruzom došlo je do značajnije pojave mehuraste gari na klipu biljaka. Intenzivnija pojava vezana je za vremenke uslove tj. smenjivanje sušnog i kišovitog vremena tokom juna i jula što karakteriše ovu godinu.

Neznatna povreda klipa kukuruza usled grada koji je bio u više navrata u drugom delu vegetacije sigurno je doprineo pojavi ovog oboljenja u većem intenzitetu nego prethodnih godina.

Mehurastu gar na kukuruzu prouzrokuje gljiva Usilago maydis čije spore – teleutospore prezimljavaju na biljnim ostacima i  zemljištu i mogu zaraziti bilo koji kukuruz, sobzirom da teleutospore ostaju vitalne više godina. Izvor zaraze su upravo teleutospore koje prezimljavaju na površini zemljišta. Klijanje teleutospora u mnogome zavisi od vlage zemljišta tokom juna meseca i ukoliko je nema dovoljno u tom periodu izostaće intenzivnije njihovo klijanje i nastanak bazidiospora koje kišnim kapima dospevaju na mlade biljke i inficiraju je.

KAKO NASTAJE INFEKCIJA

Do infekcije klipa kukuruza dolazi najčešće preko svile kada se nakon infekcije formiraju guke (gale, tumori, sorusi) na klipu, ali gljiva može inficirati i stablo, lišće metlicu…Ove izrasline su sunđeraste konzistencije i predstavljaju mešavinu gljive i uvećanih ćelija zaraženih organa biljke. Menjaju boju i na kraju postaju crni prah, a to su u stvari teleutospore gljive koje vetar raznosi i mogu ostati vitalne na svakoj njivi gde su dospele na zemlju i čekaju setvu kukuruza.

U sušnim letima često dolazi do zastoja porasta klipa kukuruza i nakon padavina meristemske ćelije  na vrhu klipa se aktiviraju, klip izrasta iz komušine i pošto nije zaštićen brzo i lako dolazi do infekcije .

Time se objašnjava češća pojava mehuraste gari na hibridima kukuruza čija je selekciona karakteristika da komušina ne pokriva u potpunosti vrh klipa pa se na tome i bazira razlika u osetljivosti hibrida i linija prema ovom patogenu.

Takođe poznato je da sadržaj šećera (vrsta šećera Acid invertaza) određuje intenzitet pojave mehuraste gari pa se ona više javlja na klipu šećerca, na stablu i klipu silažnog kukuruza pa tek onda na hibridima merkantilnog kukuruza i to pre svega na klipu.

Ubodi  insekata (kukuruzni plamenac, pamukova sovica) i druge mehaničke povrede doprinose lakšoj infkcji ovim patogenom. Kod semenskog kukuruza usled oštećivanja nakon skidanja metlica neretko dolazi do pojave guka.

ŠTETNOST MEHURASTE GARI

1.Prema literaturi (Wikipedija) procenat zaraženih biljka od 10% utiče na umanjenje  prinosa za 2%.

2.Gljiva se ne prenosi semenom-isključivo se prenosi reproduktivnim organima koji se nalaze u zemljištu

3.Zaražene biljke ne mogu dovesti do trovanja životinja, ali na tim biljkama imamo pojavu Fusarium spp koji je zbog mikotoksina opasan u ishrani stoke, pa se stoga ne preporučuje ishrana životinja takvim biljkama.

4.Ustilago maydis spada u jestive gljve (pre formiranja teleutospora). U Meksiku i SAD na farmama kukuruza šećerca proizvode se  gale ove gljive koje se seku 21 dan posle infekcije svile i lageruju u hladnjačama i koriste kao najfiniji delikates ( za tortilje).

MERE KONTROLE- ne mogu iskoreniti pojavu mehuraste gari!

  1. Ukloniti biljke sa galama da bi se smanjio infekcioni materijal za naredne godine -to uraditi pre nastanka teleutospora
  2. Poštovati plodored
  3. Neizbalansirano đubrenje umanjuje vitalnost i otpornost biljaka pa dolazi lakše do infekcije (velike količine azota uz nedostatak fosfora povećavaju šansu za infekcijom)
  4. Opredeliti se za setvu hibrida kod kojih je klip pokriven komušinom
  5. Suzbijati insekte (kukuruzni plmenac, pamukovu sovicu) bar prvu generaciju ovih štetočina da bi se umanjila pojava kasnijih generacija i umanjilo oštećivanje klipova kukuruza.

Оставите одговор