You are currently viewing LUCERKINE PIPE MOGU NANETI ZNAČAJNE ŠTETE LUCERKI

LUCERKINE PIPE MOGU NANETI ZNAČAJNE ŠTETE LUCERKI

LUCERKINE PIPE MOGU NANETI ZNAČAJNE ŠTETE LUCERKI

Sobzirom da je prvi okos lucerke u toku treba obratiti pažnju na prisustvo larvi lucerkinih pipa. Među njima najvažnija je lucerkina pipa – Otiorhynchus ligustici L.čije larve, sada, nakon prvog otkosa izgrizanjem, oštećuju koren a najviše su ugrožene višegodišnje leguminoze. Starije larve prave duboke rupe u korenu, a može se desiti da potpuno pregrizu koren biljaka usled čega se na lucerištima zapaža sušenje biljaka, usporen rast ili izostaje obanavljanje lucerišta. Oštećenja od ove štetočine dovode do proređivanja useva lucerke i u usevu se mogu zapaziti oaze i prazna mesta.

Lucerkina pipa – Otiorhynchus ligustici je polifagna štetočina koja najviše oštećuje, crvenu detelinu, pasulj, grašak, šećernu repu i druge biljne vrste.

Štete mogu praviti odrasli insekti ali na lucerki glavne štete nastaju od larvi.

Razvoj jedne generacije traje dve godine. U prvoj godini prezimljavaju larve, a u drugoj odrasle jedinke. Odrasli insekti se pojavljuju u martu a u zavisnosti od klimatskih uslova u aprilu ili početkom maja kopuliraju i polažu jaja u zemlju u predelu korenovog sistema biljaka. Razviće larvi traje do leta naredne godine kada se pretvaraju u lutke, pa u odrasle jedinke koje napuštaju zemljište u proleće.
One veoma često naseljavaju nova lucerišta nakon razoravanja višegodišnjih pa treba posebnu pažnju obratiti na površine u blizini preoranih lucerišta.

Hemijsko suzbijanje ovih štetočina podrazumeva primenu insekticida nakon prvog otkosa kada insekticidi mogu doći do larvi ove štetočine. Pre suzbijanja štetočina obavezno je drljanje.Iako za hemijsko suzbijanje u našoj zemlji nema registrovanih insekticida prema mom iskustvu mogu se primeniti preparati na bazi cipermetrina + hlorpirifosa, hlorpirifosa, dimetoata, piretroidi…

Оставите одговор