You are currently viewing KOŠTIČAVO VOĆE – VAŽNA ZAŠTITA PO OPADANJU LIŠĆA!!!

KOŠTIČAVO VOĆE – VAŽNA ZAŠTITA PO OPADANJU LIŠĆA!!!

KOŠTIČAVO VOĆE –VAŽNA ZAŠTITA PO OPADANJU LIŠĆA!!!

KOŠTIČAVO VOĆE –VAŽNA ZAŠTITA PO OPADANJU LIŠĆA!!!

Jesenji hemijski tretman je kod koštičavih voćnih vrsta (breskva, nektarina, kajsija, šljiva, trešnja, višnja) višestruko koristan i OBAVEZAN!!!

Savetuje se proizvođačima da se tretman uradi po opadanju 70 % lišća  sa stabala voćaka  to je približno 2/3 listova).

Vremenski uslovi pogoduju da se uradi hemijski preventivni tretman koštičavog voća nakon opadanja lišća!!!

Hemijski tretman sada ima za cilj:

1.da smanji infekcioni potencijal patogena koji prouzrokuju značajna oboljenja tokom vegetacije (prouzrokovače sušenja cvetova, grančica , mrke truleži plodova(Monilinia spp), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae)…

2.tretman raditi nakon opadanja lišća da bi se dezinfikovala mesta na kojima je lišće bilo i na taj način umanjila mogućnost infekcije kroz sitne ranice koje ostaju nakon defolijacije.

STANJE NA TERENU

Koštičave voćne vrste se nalaze u fazi od 50% i više opalog lišća, a  vezano je za voćnu vrstu, sortu, lokalitet. U zasadima  koji su u lošijem zdravstvenom stanu došlo je već do značajne defolijacije.

Tretman je potrebno uraditi po tihom, sunčanom vremenu i kada je temperatura iznad 7 stepeni.

Prilikom prskanja potrebno je upotrebiti veću količinu vode da bi voćke u celosti i ravnomerno bile prekrivene depozitom rastvora za tretiranje.

IZBOR FUNGICIDA ZA TRETIRANJE BAZIRATI NA KARAKTERISTIKAMA KOJIMA ĆE SE OSTVARITI EFIKASNA I DUGOTRAJNA ZAŠTITA:

  1. Da ima formulaciju koja se dobro rastvara
  2. Da ima karakteristiku kvalitetnog pokrivanja tretirane površine
  3. Da ima krakteristiku slabijeg spiranja padavinama

Mogu se koristiti preparati u kojima se bakar nalazi u obliku bakar hidroksida (preparat Everest u konc.0.6-0.8%),

bakar oksida (preparat Nordox u konc. 0.3%),

 bakar oksihlorida (preparat Bakar oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75%),

bakar sulfata (preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35%).

Veoma dobre karakteristike u pogledu finoće čestica, sa najvišom koncentracijom bakra od svih bakarnih preparata na našem tržištu izdvaja se fungicid NORDOX 75  WG koji je zbog svojih karakteristika veoma  postojan, dobro se distribuira i kiša ga teško spira.   

Оставите одговор