You are currently viewing KILA KUPUSA – ZNAČAJNO OBOLJENJE U JESENJOJ PROIZVODNJI

KILA KUPUSA – ZNAČAJNO OBOLJENJE U JESENJOJ PROIZVODNJI

KILA KUPUSA - ZNAČAJNO OBOLJENJE U JESENJOJ PROIZVODNJI

Oboljenje – kila kupusa

Oboljenje koje se javlja prilikom gajenja kasnog – jesenjeg kupusa, dok kod proizvodnje ranog prolećnog kupusa nema pojave ovog parazita.

Simptomi ovog oboljenja se javljaju na glavnom i sekundarnom korenu, a ponekad i na podzemnom delu stabla u vidu zadebljanja, gala i guka različite veličine. Kod zaraženih biljaka lišće je svetlo zeleno ili hlorotično žuto, biljke zaostaju u porastu, tokom dana venu, a tokom noći se oprave.

Krajnji ishod je veoma često njihovo propadanje.

Ovo oboljenje izaziva zemljišni patogen – Plasmodiophora brassicae. Jednom zaraženo zemljište ostaje inficirano duži niz godina.

MERE SUZBIJANJA

Glavna mera suzbijanja je poštovati plodored i izbegavati višegodišnju proizvodnju na istoj parceli. Ukoliko nam se oboljenje pojavi , na toj parceli treba izbegavati uzgajanje kupusnjače bar 5-6 godina. Parcela koju planiramo za sadnju kupusa treba da je najmanje u trogodišnjem plodoredu. Za infekciju ovim patogenom važna je vlažnost zemljišta, jer se prenosi uz pomoć vlage od korena do korena, i pH zemljišta. Na kiselim zemljištima dolazi do jače infekcije. Pre početka proizvodnje ispitati pH zemljišta na planiranoj parceli.

Takođe jedino hemijska dezinfekcija zemljišta može dati dobre rezultate u suzbijanju ovog patogena, ali proizvođači se teško odlučuju na ovu meru za proizvodnju na otvorenom.

Koristiti zdrav rasad kupusa koji se dobija proizvodnjom na dezinfikovanom zemljištu i potapanjem biljaka,pre sadnje, u rastvor fungicida. Za ovu namenu u EU registrovani su fungicidi na bazi tiofanat metila. Prilikom odlučivanja o izboru sorti svakako treba se informisati o otpornosti pojedinih sorti prema ovom patogenu.

Оставите одговор