You are currently viewing BRESKVA – POVOLJNI USLOVI ZA KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE!!!

BRESKVA – POVOLJNI USLOVI ZA KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE!!!

SIMPTOMI KOVRDŽAVOSTI LISTA

SIMPTOMI KOVRDŽAVOSTI LISTA

FENOFAZA BUBRENJA PUPOLJAKA NA BRESKVI

FENOFAZA BUBRENJA PUPOLJAKA NA BRESKVI

BRESKVA – POVOLJNI USLOVI ZA KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE!!!

Kovrdžaavost lista breskve (Taphrina deformans (Berk.) Tul ) je najčešća i jedna od najopasnijih bolesti breskve pogotovo na osjetljivim sortama.

Uslovi poslednjih dana  su povoljni za infekciju:

  1. Visoke temperature ubrzavaju faze razvoja.
  2. Ranostasne sorte breskve ugroženije – nalaze se u fazi pred pucanje pupoljaka.
  3. U narednom periodu očekivane padavine doprineće infekciji kovrdžavosti lista breskve.
  4. Osetljivije su breskve žutog mesa od onih belog ili crvenkastog mesa i nektarina.

KADA SE MOŽE OČEKIVATI INFEKCIJA

1.U vreme pucanja  i bubrenja pupoljaka breskve.

2.Na temperaturama iznad 8 stepeni i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.

3.Najjače infekcije su neposredno pre cvetanja breskve.

4.NAKON CVETANJA BRESKVE  INFEKCIJE VIŠE NEMA!!!

5.Na osetljivom sortimentu infekcije su češće i intenzivnije.

ZAŠTITA OD KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE

1.Fungicidi na bazi bakra su efikasni i to do bubrenja i pucanja pupoljaka.

(Nordox  75 WG u koncentraciji 0,2%, Funguran OH u koncentraciji 0,2-0,3 %, Kocide 2000  0,25-0,35%, Bakarni oksihlorid 50 0,75%, Cuproxat  (bakar sulfat)  0,25 -0,35%…)

2.Primena bakarnih fungicida obavezna pre padavina.

3.USPEH OVOG TRETMANA ZAVISI DA LI JE IZVEDENO U PRAVOM MOMENTU!

 4.Nakon pucanja pupoljaka zaštitu  od kovrdžavosti lista breskve raditi fungicidima na bazi ditianona, dodina, cirama.

5.Pojavom simptoma ovog oboljenja primena fungicida više nema efekta, što znači da je preventivna zaštita obavezna!!!

Ukoliko u voćnjacima imamo pojavu simptoma kovrdžavosti lista breskve potrebno je primenom djubriva pomoći biljkama da razvija novi zdrav list. Tome mogu doprineti i primena sredstva za jačanje biljaka (Isabion…).

Оставите одговор