You are currently viewing BAKTERIOZNA VLAŽNA TRULEŽ PLODOVA PAPRIKE

TRULEŽ PLODOVA PAPRIKE

Obratiti pažnju na pojavu kukuruznog plamenca i pamukove (kukuruzne) sovice  na  usevima paprike kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove.

Vlažna trulež ploda paprike usled ubušivanja gusenica pamukove sovice

TRULEŽ PLODOVA PAPRIKE

BAKTERIOZNA VLAŽNA TRULEŽ PLODOVA PAPRIKE

 

BAKTERIOZNA VLAŽNA TRULEŽ PLODOVA PAPRIKE Erwinia carotovora

Erwinia  carotovora – bakteriozna vlažna trulež javlja se uglavnom na plodovima začinske i konzumne paprike kao posledica oštećenja od gusenica kukuruznog plamenca, pamukove sovice, oštećenja od grada ili povrede plodova prilikom berbe. Javlja u drugom delu vegetacije. Njena pojava umanjuje tehnološku i tržišnu vrednost začinske paprike i često usled truljenja i jakog mirisa na trulež obrani plodovi se ne mogu prihvatiti za dalju preradu.

Javlja se i u proizvodnji krtolasto – korenastih vrsta povrća (mrkva, krompir…) i drugim biljnim vrstama (kupus, paradajz, crni luk…)

KAKO SPREČITI POJAVU BAKTERIOZNE VLAŽNE TRULEŽI

1.Da bi se sprčilo truljenje plodova moraju se suzbijati insekti koji se ubušuju u plodove jer gusenice sovica ishranom prenose ovu bakteriju.

2.Izbegavanje branje paparike pri vlažnom vremenu.

3.Nakon grada tretman bakarnim preparatima se mora uraditi u roku od 24 časa.

4.Umereno navodnjavati usev.

5.Izbeći oštećivanje i lomljenje plodova začinske paprike pri berbi i ne stavljati ih u džakove.

6.Folijarna prihrana đubrivima na bazi kalcijuma pomaže čvrstoći ploda i na taj način smanjuje se prodor bakterije u plod.

Na biljkama paprike se mogu naći u velikom procentu položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i larve pamukove sovice koje su se ranije javile.

Zbog razvučenog leta druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) sreću se i jajna legla kukuruznog plamenca. Larve ove štetočine se veoma brzo ubušuju u plodove paprike pa je jedno suzbijanje već trebalo uraditi.

Da bi se sprečilo ubušivanje larvi ovih štetočina u plodove paprike potrebno je uraditi hemijsko suzbijanje. Sobzirom na preklapanje stadijuma razvoja štetočina (jaja, larve) preporuka je da se još uvek hemijsko suzbijanje sprovede primenom insekticida sa ovicidno –larvicidnim delovanjem (deluju na jaja i larve) i to primena Coragen 20 SC u dozi 0,14-0,2 l po ha (karenca 7 dana za papriku), Ampligo 150 ZC u dozi 0,2-0,25 l po ha (karenca 7 dana, ima dobro delovanje i na stenice zbog prisustva piretroida), Avaunt 0,25 l po ha (karenca za papriku 1 dan)…

U zaštiti paprike od bakterioza uglavnom se primenjuju fungicidi na bazi bakra, ali kada je u pitanju bakteriozna vlažna trulež akcenat treba staviti na suzbijanje štetočina koje su sada prisutne.

VODITI RAČUNA O KARENCI!!!

INSEKTICIDE PRIMENJIVATI U JUTARNJIM I VEČERNJIM SATIMA!!!

Оставите одговор