You are currently viewing AKTUELNA ZAŠTITA USEVA!!!

AKTUELNA ZAŠTITA USEVA!!!

aktuelna zastita useva

IZRAZITO TOPAO POČETAK APRILA – STRESNI USLOVI ZA BILJKE!!!

Nadprosečno visoke temperature potvrđuju klimatske promene koje se odražavaju na sve biljne vrste u poljoprivredi i deluju stresno na njih.

Visoke temperature i suvo vreme pogoduje pojavi, aktivnosti i prenamnožavanju  štetočina (trips, grinje, pipe…) i intenzivnijoj pojavi pepelnica u voćarskoj proizvodnji, rđi pšenice…

Stoga neophodno je kontrolisati useve redovno i partiti prisustvo štetnih organizama.

Suzbijanje u ovim uslovima raditi u večernjim satima kada nisu temperature visoke, naravno u zavisnosti od štetnog organizma.

Pšenica i ječam-posebna pažnja u zaštiti ječma od bolesti čiji intenzitet je u porastu.

Zaštitu ječma od bolesti  uraditi odmah ukoliko do sada nije urađena.

Ukoliko je prvi tretman urađen pre 3 nedelje takođe ponoviti primenu fungicida.

Zdravstveno stanje pšenice je mnogo povoljnije nego na ječmu ali raznoliko u zavisnosti pre svega od sorte i padavina koje su bile različitog intenziteta posmatrano po lokalitetima, mikroklimata svake parcele!

Ukoliko nastavi sušno i toplo vreme može se očekivati intenzivniji razvoj rđe.

ŽUTA RĐA RAZVIJA SE  U VIŠEM TEMPERATURNOM OPSEGU 14-28 stepeni !!!

Žuta rđa na pšenici ovih dana

Žuta rđa na pšenici ovih dana

Za zaštitu ječma i pšenice od bolesti preporučuju se fungicidi:

Delaro forte u dozi 1,5 l po ha

Falkon forte u dozi 1 l po ha

Elatus era u dozi 0,8  l po ha

Revicare u dozi  1 l po ha

Duet turbo u dozi 1 l po ha

Teatar Plus u dozi 0.8-1 l po ha

Amistar Prime Pack

Zantara 1,25 l po ha

Cello 1,25 l po ha

i drugi fungicidi.

Žitna piljavica – Toplo vreme koje se nastavlja aktiviralo je žitnu pijavicu pa su odrasli insekti prisutni u značajnom broju na ječmu i pšenici. Može se očekivati u narednom periodu i polaganje jaja i piljenje larvi.Vreme bez padavina može redukovati jaja i larve ove štetočine.

Piljenje larvi se očekuje nakon 8-10 dana od dana kada se nađu jaja ove štetočine.

Pregledati useve redovno.

Suzbijanje  Decis 2,5 EC u dozi 0,2-0,3 l po ha

Decis expert u dozi 0,075 l po ha,Karate 5 SC 0,2 l po ha

Vaši su prisutne u slabom intenzitetu.

Luk – Duvanov trips

Luk - Duvanov trips

Uslovi veoma povoljni za razmnožavanje tripsa koji je prisutan na luku.

Sa suzbijanjem treba početi čim se primete prvi primerci ove štetočine koja se uglavnom skriva u pazuhu – rukavcima listova biljaka pa je i suzbijanje otežano.

Efikasan je ibnsekticid na bazi cijantraniliprol u dozi preparata  0,75 l po ha, kao i na bazi spinosada-a.

Obavezno dodati lepak – okvašivač. 

U toku je let odraslih lukovih muva i to Lukova muva – Phorbia antiqua

Lukova muva

lukova muva

Imago ove štetočine podseća na običnu muvu. Muva polaže jaja oko korenovog vrata biljaka luka a kao osledica prisustva velikog broja larvica u podzemnom delu biljaka dolazi do sušenja i truljenja napadnutog luka koji se lako čupa iz zemlje.

Za suzbijanje odraslih muva koje lete preporučuju se insekticidi na bazi acetamipirida Karenca je 14 do 20 dana.

Šljiva – precvetavanje – Šljivina osa

Šljivine ose su prisutne u šljivicima a štete nanose pagusenice ovih insekata koje se ubušuju u plod a kao posledica javlja se sušenje i opadanje plodova.

Suzbijanje  Decis 2,5 EC u dozi 0,2-0,3 l po ha

Decis expert u dozi 0,075 l po ha,Karate zeon 5 CS 0,02 %

Kruška – Obična kruškina buva

Evidentiraju se svi razvojni stadijumi ove štetočine.

Suzbijanje kombinacijom insekticida na bazi abamektina + deltametrin (Decis 2,5 EC u koncentarciji 0,05%).

Dodati mineralno ulje.

Šećerna repa

Repina i kukuruzna pipa

Repina i kukuruzna pipa

Sobzirom na osetljivu fazu razvoja šećerne repe pipe ozbiljno ugrožavaju ovaj usev u uslovima suvog i toplog vremena.

Svakodnevno dežurstvo u najtoplijem delu dana neophodno!

Najniža temperatura za let repine pipe iznad 20 stepeni!

Kupus – kupusna muva

Oštećenja od kupusne muve

Oštećenja od kupusne muve

U toku je rasađivanje kupusa ali i aktivnost kupusne muve.

OPASNOST OD MUVE TOKOM APRILA I MAJA – PRVA GENERACIAJA

ODRASLE MUVE LETE KADA TEMPERATURA ZEMLJIŠTA DOSTIGNE 12 STEPENI!!!

Za folijarna suzbijanja odraslih muva preporučuju se insekticidi iz grupe piretroida Decis expert, Karate Zeon, Cipkord 20 EC …

Breskva, Breskvin smotavac, vaši

Navedenim štenim organizmima pogoduje suvo i toplo vreme pa se i registruju u na ovoj voćnoj vrsti.

Suzbijanje raditi insekticidima na bazi acetamipirida.

Pepelnica breskve, nektarine

– naročito opasna u ovim uslovima  i fazama razvoja breskve i nektarine.

Preventivna zaštita uraditi fungicidima na bazi penkonazola u dozi preparata 0,75 l po ha, bupirimata  u dozi insekticida 1 l po ha, tebukonazola u dozi insekticida 0,75 l po ha…

 

 

Оставите одговор