You are currently viewing ŽIČARI UVEK PRAVE ŠTETE NA POSEJANIM USEVIMA

ŽIČARI UVEK PRAVE ŠTETE NA POSEJANIM USEVIMA

ŽIČARI I PROREĐEN USEV KUKURUZA

ŽIČARI I PROREĐEN USEV KUKURUZA

ŽIČARI I PROREĐEN USEV KUKURUZA - agrolekar

ŽIČARI UVEK PRAVE ŠTETE NA POSEJANIM USEVIMA

Najveću opasnost iz grupe zemljišnih štetočina u fazama klijanja i nicanja posejanog semena u proleće predstavljaju larve žičara. Ubušivanjem u seme ili oštećivanjem klice usporava se rast biljaka,  umanjuje se broj niklih biljaka, a često zbog nedovoljnog sklopa usev se mora presejati.

Poznato je da nakon gajenja pšenice, soje pa i kukuruza može se očekivati veća brojnost žičara, a proizvođači najčešće primenjuju insekticide » za svaki slučaj « ili izostavljaju primnu pa su štete neminovne (nema analize zemljišta o brojnosti prisutnih štetočina !!!).

ZAŠTITA OD ZEMLJIŠNIH ŠTETOČINA

POSTOJEĆA REŠENJA:

1.GRANULIRANI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETOČINA

Ova grupa insekticida se primenjuje zajedno sa setvom u redove putem depozitora.

2.SEME NA KOJE JE NANET INSEKTICID

KOJI SU TO INSEKTICIDI:

1.Force Evo je insekticid koji pored insekticidnog delovanja na štetočine  prihranjuje biljke u prvim fazama razvoja.

Force Evo pored insekticidne materije  Teflutrin-a u svom sastavu ima hranljive elementa (N,P 10:41) u formi monoamonijum fosfata i obogaćen cinkom (2%) i manganom (3%).

FORCE® Evo može da se koristi u velikom broju ratarskih i povrtarskih useva, ukrasnom bilju i cveću za suzbijanje zemljišnih štetočina prilikom setve depozitorima ili pri rasađivanju povrtarskih biljaka u dozi za vrsta 12-16 kg po ha.

2.Force 1,5G, Tekton  granulirani insekticid ( aktivna materija Teflutrin)- primenjuje se  zajedno sa setvom depozitorima

3.Present –aktivna materija zeta- cipermetrin

Insekticid za suzbijanje  larvi žičara u kukuruzu primenom depozitora zajedno sa setvom

Oni se koriste u zaštiti od zemljišnih štetočina, pre svega žičara  u kukuruzu, suncokretu, šećernoj repi i povrtarskim biljkama u setvi ili rasađivanju.

SEME NA KOJE JE NANET INSEKTICID

Prednosti korišćenja tretiranog semena insekticidima

1.Tretman semena predstavlja jedan od “najefiksanijih” vidova zaštite bilja

2.Relativno mala količina aktivne materije obezbeđuje klijancu i mladoj biljci visok nivo zaštite od širokog spektra bolesti i štetočina

3.Tretman semena igra i veliku ulogu u zaštiti životne sredine

4.Za ovakav način suzbijanja zemljišnih štetočina dostupno je seme kukuruza zaštićeno insekticidom sa aktivnim materijama iz grupe piretroida-teflutrin (Force).

Karakteristike Teflutrina:

-Ima kontaktno delovanje

-Ima inhalaciono delovanje

-Ima repelentno delovanje usled gasne faze –odbija zemljišne štetočine oko semena, korena…

-Zbog slabe rastvorljivosti ostaju u zoni semena

Kada je  kukuruz u pitanju na tržištu je dostupno seme kukuruza  za setvu na koje je nanet insekticid Force 20 CS ili Force Zea 280 FS  (aktivna materija Teflutrin)

Seme kukuruza zaštićeno insekticidom Lumiposa (aktivna materija Cijantraniliprol) .

Оставите одговор