You are currently viewing ULJANA REPICA – OBRATITI PAŽNJU NA ŠTETOČINE!!!

ULJANA REPICA – OBRATITI PAŽNJU NA ŠTETOČINE!!!

Pagusenice repičine lisne ose – uljana repica

Pagusenice repičine lisne ose - uljana repica

Buvač na mladom usevu uljane repice

Buvač na mladom usevu uljane repice

ULJANA REPICA – OBRATITI PAŽNJU NA ŠTETOČINE!!!

S obzirom da se najavljuje toplije vreme aktivnost štetočina na uljanoj repici će biti povećana, pa stoga obratiti pažnju na njihovo prisustvo i brojnost na ovom usevu. Ugroženije su površine sa kasnijom setvom i nicanjem, gde je uljana repica u manjem uzrastu i prisutne štetočine mogu naneti veće štete.

Najozbiljnija štetočina je svakako repičina lisna osa čije pagusenice se nalaze  na niknutom usevu  i koje u kratkom roku mogu da unište lišće uljane repice ili ga oštete u tolikoj meri da ugroze prezimljavanje  uljane repice.

Kada suzbijati

1.Što je usev u porastu manji suzbijanje početi čim se primeti prisustvo štetočine

2.Na usevima iz ranijih rokova setve gde je usev odrasliji, ovu štetočinu suzbijati pri prisustvu jedne pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po 1m2.

Sobzirom da  je još uvek u toku polaganje jaja repičine lisne ose njihovo piljenje i prisustvo pagusenica na uljanoj repci se može očekivati tokom  meseca oktobra, a i tokom novembra. To znači da useve uljane repice treba redovno obilaziti i snimati stanje sa štetočinama.

Pored repičine lisne ose prisutne su vaši i buvači koji su opasniji za uljanu repicu koja je iz kasnijih rokova setve i manja u porastu.

Suzbijanje svih štetočina na uljanoj repici raditi u toplijim delovima dana primenom insekticida iz grupe piretroida:

DECIS 2,5 EC (deltametrin) i drugi u dozi 0,2-0,3 l po ha,

KARATE ZEON 5 SC (lambda-cihalotrin) i drugi u dozi 0,25-0,35 l po ha

FASTAC 10EC (alfa cipermetrin) u dozi 0,1 l po ha i drugi.

Оставите одговор