You are currently viewing ULJANA REPICA – BOLJE PREZIMLJAVANJE PRIMENOM FUNGICIDA!!!

ULJANA REPICA – BOLJE PREZIMLJAVANJE PRIMENOM FUNGICIDA!!!

Phoma lignum na listu uljane repice

ULJANA REPICA - BOLJE PREZIMLJAVANJE PRIMENOM FUNGICIDA!!!

ULJANA REPICA – BOLJE PREZIMLJAVANJE PRIMENOM FUNGICIDA!!!

S obzirom na vremenske uslove kao i prognoze koje predviđaju toplije vreme uljana repica ima veoma dobre uslove za svoj rast i razvoj. Ovakvo vreme pogoduje  pojavi bolesti, pre svega pegavosti na uljanoj repici čiji je važan prouzrokovač Phoma lignum. Prisustvo  ove gljive  dovodi do pojave pega na listovima i suve truleži na vratu korena, korenu, a kasnije i na stablu.

Topla jesen doprinosi  brzom  razvoju uljane repice, pa se proizvođači pitaju da li je korisno primeniti regulatore rasta koji bi kontrolisali porast biljaka uljane repice i na taj način osigurali bolje prezimljavanje biljaka.

PREPORUKE

Zaštitu od bolesti uljane repice treba uraditi u jesen nakon pojave prvih simptoma i to fungicidima koji ujedno deluju i kao regulatori rasta.

REGULATORI RASTA SA FUNGICIDNIM DELOVANJEM

Značaj primene ovih fungicida ogleda se u kontroli ranih jesenjih zaraza od bolesti uljane repice, doprinose povećanju koncentracije šećera  što je od značaja za njeno prezimljavanje. Primenom ovih preparata u proleće ti usevi su niži , čvršći i prihrana azotnim đubrivima je bezbedna tj nema bojazni od pleganja biljaka.

1.Score Toprex

Sistemični fungicid sa dvostrukim mehanizmom delovanja koji je registrovan kao fungicid i regulator rasta uljane repice.

Primenom Score Toprex  poboljšava se čvrstina biljaka u jesen, jača korenov sistem, skraćuju se  internodije odnosno umanjuje se mogućnost poleganja useva. Kao regulator rasta redukuje vertikalni porast tako da je lisna rozeta postavljena nisko i na taj način obezbeđeno je sigurnije prezimljavanje. Takođe obezbeđuje zaštitu i od Phoma lignum. Može se primeniti u jesen i proleće u dozi 0,35 l/ha.

2.Folicur 250-EW,Tebukon i drugi – fungicidi sa aktivnom materijom tebukonazol.

Ovi preparati pored fungicidnog delovanja ponašaju se i  kao regulatori rasta i obezbeđuju čvršće biljke otpornije na prezimljavanje. Rezultati ispitivanja pokazuju da primenom Folicur 250-EW u uljanoj repici ostvaruju se bolji i sigurniji prinosi. U jesen preporučena doza je  0,5-0,75 l/ha.

3.Primenom kombinacije fungicida  Caramba® 0,7 l/ha +Cycocel® 2 l/ha u jesen postiže se  odlična kontrola ranih infekcija od različitih bolesti uljane repice i dodatno se usporava porast, što je od presudne važnosti za njeno prezimljavanje.

Оставите одговор