You are currently viewing SUNCOKRET – Volovod često problem na nekim parcelama!!!

SUNCOKRET – Volovod često problem na nekim parcelama!!!

SUNCOKRET – Volovod često problem na nekim parcelama

SUNCOKRET – Volovod često problem na nekim parcelama agrolekar

SUNCOKRET – Volovod često problem na nekim parcelama!!!

Izborom parcele pre setve suncokreta i hibrida – rešava se problem volovoda!!!

Na pragu smo setve suncokreta i plodored i izbor parcele ima veliki uticaj na intenzitet pojave problema u zaštiti bilja u proizvodnji ovog useva:

1.Korovi

2.Bolesti

3.Volovoda

VOLOVOD – parazitna cvetnica

Volovod se veoma često sreće na parcelama suncokreta u rejonima povoljnim  za gajenje suncokreta u kojima ova biljna vrsta često zauzima mesto u plodoredu. Najveće štete nastaju u uslovima nepoštovanja plodoreda i setvom na tim parcelama, osetljivih hibrida na volovod.

U našem regionu volovod se evidentira još od devedesetih godina na parcelama Aleksa Šantić, Čonoplja, Svetozar Miletić, Stanišić… gde je ustaljena proizvodnja suncokreta na većim površinama.

Volovod je parazitna cvetnica  što znači da su to biljke koje nemaju ni hlorofil ni koren pa vodu i mineralne materije potrebne za opstanak uzimaju od biljaka domaćina.

Sisaljke pomoću kojih se hrane razvijaju se na semenu koje se nalazi u zemljištu.

Iako postoji preko 150 vrsta Volovoda dominantna vrsta koja se sreće na našim njivama jeste Orobanche cernua Loef./ Orobanche cumana Wallr.

Volovod spada u rod Orobanche (postoji preko 150 vrsta) od kojih je dominantna vrsta Orobanche cernua Loef./ Orobanche cumana Wallr.

KARAKTERISTIKE VOLOVODA:

1.Na jednom stablu volovoda može se formirati više desetina hiljada semena kojim se širi.

2.Postoji više fizioloških rasa.

3.Seme volovoda opstaje u zaraženom zemljištu i preko 10 godina.

Najznačajniji faktor u širenju sitnog semena volovoda koje je okom nevidljivo, jeste čovek (putem obrade zemljišta, zaraženim alatkama…), a nije zanemarljivo širenje i vetrom, vodom, đubrivom…

Do pojave otpornih i tolerantnih hibrida suncokreta na volovod, ova parazitna cvetnica je uticala na smanjenje pinosa suncokreta i do 40%, a nekih godina i znatno više (tokom 2000. Godine).

Volovod  pored suncokreta parazitira i na paradajzu, paprici, pasulju, grašku, krompiru, duvanu. Na jednoj napadnutoj biljci može biti i preko 100 volovoda.

MERE VOLOVODA U SUNCOKRETU:

1.Setva semena koje potiče iz kontrolisane proizvodnje

2.Poštovanje plodoreda. U našim uslovima suncokret se na iste parcele vraća za 6-7godina, a nekada čak i kraće – ne vodeći računa o zaraženosti parcela volovodom.

3.Gajenje otpornih ili tolerantnih hibrida suncokreta na volovod – izbor hibrida suncokreta vezati za region i prisutnost definisane rase volovoda u njemu, sobzirom da postoje hibridi otporni na određene rase.

4.Hemijske mere suzbijanja:

U suzbijanju korova i volovoda u suncokretu u okviru IMI tehnologija proizvođači imaju na raspolaganju hibride:

1.Clearfield – sistem proizvodnje u koji spadaju hibridi u kojima se moprimenjuju herbicidi za suzbijanje korova i volovoda sa aktivnom materijom Imazamoks i to Pulsar 40 i drugi sa tom a.m.

2.Clearfield Plus – sistem proizvodnje,

u kojoj se primenjuje Listego pro i Pulsar Plus (aktivna materija Imazamoks):

Hibridi u kojima se mogu primenjivati su isključivo Clearfield Plus hibridi

Оставите одговор