You are currently viewing RANA PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU – RANI post I ZNAČAJ!

RANA PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU – RANI post I ZNAČAJ!

RANA PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU-RANI post I ZNAČAJ!

RANA PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU - agrolekar

RANA PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU – RANI post I ZNAČAJ!

RANA POST PRIMENA HERBICIDA U KUKURUZU ODLAŽE KOREKTIVNU POST PRIMENU ZA 10-ak DANA ILI ZA NJOM NEMA POTREBE KADA SU ŠIROKOLISNI KOROVI U PITANJU !!!

RANA POST  PRIMENA HERBICIDA PODRAZUMEVA SUZBIJANJE KOROVA OD NICANJA USEVA DO TREĆEG LISTA KUKURUZA!!!

KOJI HERBICIDI ZA RANI POST U KUKURUZU

Kod većine herbicida koji se mogu primenjivati i u RANOM  POSTU mora se voditi računa da uskolisni korovi ne budu već od 2-3 lista!!!

Većina herbicida u kukuruzu mogu se primenjivati posle setve pre nicanja i u ranom post-u a karakteriše ih delovanje preko zemljišta  ali i preko lista korova – konaktno:

1.S Metalohlor (Dual gold, Mont, Basar )u dozi 1,4-1,6 l po ha.

Suzbijaju sirak iz semena,muharike,štir,pomoćnicu,…

2.HERBICIDI  SA VIŠE AKTIVNIH MATERIJA ZA RANI POST

a.S-metolahlor + Terbutilazin (Gardo prim Gold, Mont plus) u dozi 3.5-4 l po ha

Namenjen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a primena u Ranom postu je preporučljiva do trećeg lista kukuruza  jer uskolisni korovi ne smeju bitiveći od 2 lista.

b.Adengo (Izoksaflutol + tienkarbazon metil + protektant) u dozi 0,4-0,45 l po ha,

c.Merlin flex (Izoksaflutol + protektant) u dozi 0,4 l po ha

Oba herbicida mogu se primenjivati posle setve pre nicanja useva i korova i u Ranom postu do trećeg lista kukuruza.

Deluju na sve uskolisne korove iz semena kao i na  većinu širokolisnih izuzev na palamidu i poponac na koje imaju slabije delovanje.

Karakteriše ih aktivacija i efikasno suzbijanje korova nakon svake kiše, te su pogodni ukoliko izostanu padavine nakon njihove primene, što nije slučaj sa ostalim navedenim herbicidima.

CALLISTO KOMBINACIJE

a.Mezotrion (Callistoi drugi uz dodatak okvašivača)

Zbog izuzetne selektivnosti za kukuruz njihova  primena je visoko fleksibilna od posle setve do 8 lista kukuruza.  Preporuka je da se primenjuju u Ranom postu zbog boljeg delovanja na ambroziju koja je tada u manjem porastu 1-2 lista..

Lumax, Mont trio (S metolahlor, Terbutilazin, Mezotrion)

Primena posle setve pre nicanja i rani post kada je porast korova do 2 lista.

 Doza 3,5-4 l po ha Pre em

          3-3,5 l po ha Rani post

Camix 560 SE(S metolahlor + mezotrion)

Primenjuje se posle setve pre nicanja u dozi 2-2,8 l po ha, au Ranom postu do 3 lista kukuruza u dozi 2-2,5 l po ha kada su uskolisni korovi do 2 lista

Calaris pro (Mezotrion + Terbutilazin)u dozi 2-2,3 l po ha

Dominantnije delovanje ima na širokolisne korove. Primena u kukurzu od 2-5 listova .

U ranoj post primeni mogu se primeniti i herbicidi koji imaju samo kontaktno delovanje.

To su dobro poznate aktivne matrije:

1.Herbicidi  na bazi 2,4 D čija primena je bezbedna do porasta kukuruza  3-4 lista.

2.Herbicidi na bazi Dikamba čija primen je bezbedna do 5-og lista kukuruza.

Оставите одговор