You are currently viewing NAJČEŠĆA ABIOTIČKA OBOLJENJA POVRĆA

NAJČEŠĆA ABIOTIČKA OBOLJENJA POVRĆA –

1.Ožegotine od jake insolacije paprike, paradajza i lubenice

Simptomi oboljenja

ozegotine primer

ozegotine simptomi

Mere zaštite

-Gajenje manje osetljivih genotipova (bolja pokrivenost plodova – bujnija lisna masa)

-Pravac redova i sklop biljaka (sever – jug)

-Izbalansirano đubrenje

-Zaštitna mreža

2.Nekroza – trulež, vrhova plodova paradajza i paprike usled nedostatka kalcijuma u ishrani biljaka

Simptomi oboljenja

simptomi oboljenja

simptomi na paprici

 

Mere zaštite

 -Na osnovu analize zemljišta, đubrenjem, treba obezbediti dovoljne količine kalcijuma, posebno kod visokorodnih hibrida.

-Redovnim zalivanjem, biljkama treba obezbediti optimalnu količinu vode. U slučaju manjeg stepena nedostatka kalcijuma, folijarnom primenom nadoknaditi i to  uraditi tretman sa folijarnim đubrivima koji u svom sastavu imaju kalcijum(Ca) i to  u dva navrata : u fazi  pupoljaka pre cvetanja  i za desetak dana tretman ponoviti.

Оставите одговор