You are currently viewing MRKVA – ZAŠTITA OD BOLESTI

MRKVA – ZAŠTITA OD BOLESTI

MRKVA - ZAŠTITA OD BOLESTI

MRKVA – ZAŠTITA OD BOLESTI

Pepelnica mrkve – Erysiphe herlacei (sin. Erysiphe umbelliferum)

Pepelnica se često javlja u epifitotičnim razmerama na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji (mrkvi, celeru, peršunu i paštrnaku). Na lišću i lisnim drškama pepelnica se ispoljava u vidu beličaste navlake od micelije i organa za razmnožavanje. Pogoduju joj toplo vreme sa velikom relativnom vlažnošću vazduha.

Siva pegavost lista – prouzrokovač Septoria spp

Na lišću se jvljaju sitne hlorotične pege sa mrkocrvinim ivicama  u okviru kojih tkivo nekrotira. Pege su okrugle ili nepravilnog oblika koje se spajaju i dolazi do sušenja i propadanja listova. Pored listova pege se mogu naći na lisnim drškama i patogen se prenosi semenom. U okviru pega mogu se zapaziti sitna crnkasta telašca, reproduktivni organi gljive.

Crna pegavost (palež) lista – prouzrokovač Alternaria spp.

Pege koje se javljaju usled infekcije ovim patogenom su koncentrične i mrke da bi na kraju dobile crnu boju. Usled napada ovog patogena može doći do potpunog uništenja lisne mase.

Preporuka je da se primenjuju fungicidi koji imaju fungicidno delovanje na pepelnicu i na pegavosti mrkve sa aktivnim materijama: azoksistrobin (Quadris, Quadris Top…), piraklostrobin, trifloksistrobin (Zato 50WG), buprimata, boskalid +piraklostrobin… Svi oni obezbeđuju efikasnu i dugotrajnu zaštitu.

Za uspešnu zaštitu od navedenih bolesti kod mrkve, celera… potrebna je kontinuirana zaštita, stoga uključiti naizmeničnu primenu navedenih fungicida.

Voditi računa o karenci preparata koji se primenjuju. Broj tretmana zavisi od otpornosti sorte i vremenskih uslova za patogene.

Održavanje zdravog  useva primenom fungicida tokom vegetacije doprinosi kvalitetnijem čuvanju i skladištenju korenastog povrća nakon vađenja.

Оставите одговор