You are currently viewing KAKO DO BOLJEG PREZIMLJAVANJA ULJANE REPICE

KAKO DO BOLJEG PREZIMLJAVANJA ULJANE REPICE

KAKO DO BOLJEG PREZIMLJAVANJA ULJANE REPICE

AGROLEKAR DAJE KORISNE SAVETE!!!

VAŽNO

Uljana repica se nalazi u različitim fazama porasta, suša usporava njen razvoj i u prezimljavanje će zasigurno ući “nespremna”. Fungicidi pomažu!!!

Na vreme treba preduzeti mere kojima ćemo imati biljke za uspešno prezimljavanje, a tokom vegetacije da imamo usev u dobroj kondiciji, dobrog sklopa i optimalnog porasta, spreman za uspešnu žetvu.

Nije redak slučaj da pre žetve uljane repice imamo sliku poleglog useva, polomljenih biljaka i otežano kombajniranje što se odražava i na prinos. Pored pojave štetnih organizama koji prate proizvodnju uljane repice veliki značaj i uticaj na rezultate proizvodnje ima poleganje useva uljane repice kao i lomljenje biljaka pred kraj vegetacije kao posledica visine biljaka, slabijeg ukorenjavanja biljaka tokom jeseni…

U cilju smanjenja lomljenja biljaka i poleganja useva kada su uzrok štetočine i bolesti treba uključiti  agrotehničke i hemijske mere, pratiti pojavu štetočina i na vreme preduzimati mere zaštite.

Da bi biljke ušle u prezimljavanje zdrave  i dobre kondicije što je preduslov za razvoj biljaka u narednoj godini neophodno je regulisati porast i visinu biljaka, obezbediti dobar korenov sistem u samom startu tokom jeseni jer takve biljke bolje podnose niske temperature. Uljana repica prezimljava u fazi lisne rozete različitog porasta što je često poremećeno ukoliko imamo toplu jesen kao što je ova pa je moguće da će biljke ući u zimu znatno razvijenije i ukoliko ih dočekaju niske temperature tokom zime nadzemni deo lisne mase usled izmrzavanja će se redukovati i u proleće ostanu samo 2-3 lista. Ukoliko su biljke neujednačeno nikle, slabije ili previše razvijene ušle u zimu može doći do izmrzavanja epikotila i takve biljke se neće regenerisati u proleće. Redukovan sklop usled zime ne znači da treba odmah preoravati usev uljane repice sobzirom da na ososbinu uljane repice koja putem granjanja kompenzuje ređi sklop. Pri tome obavezno konsultovati stručnjake u poljoprivredi.

Za postizanje optimalanog porasta biljaka u jesen  i dobro razvijenog korenovog sistema i na taj način biljke bile spremne za zimu, poljoprivredni proizvođači su prihvatili primenu fungicida sa aktivnom materijom tebukonazol i to fungicidi Folicur 250-EW, Orius 25EW koji pored fungicidnog delovanja na bolesti koje se javljaju u jesen na uljanoj repici ( Crna pegavosti i trulež na uljanoj repici) obezbeđuju kontrolisani porast biljaka, bolje ukorenjavanje biljaka u jesen i umanjuju poleganje biljaka tokom vegetacije. Mogu se primeniti u jesenjem periodu, kada je uljana repica u fazi 5-7 listova (BBCH 15-17) u količini 0,5-0,75 l/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha kao i u proleće, po pojavi treće internodije do pojave vidljivog cvetnog pupoljka iznad „zelenog pupoljka“, zatim Score Toprex fungicid koji pored zaštite useva od bolesti deluje i kao regulator rasta uljane repice. Primenom preparata Score Toprex se obezbeđuju čvršće stablo, kraće internodije i jači korenov sistem, odnosno umanjuje se mogućnost poleganja i poboljšava se opšte zdravstveno stanje biljaka. Može se primeniti u jesen i proleće u dozi 0,35 l/ha.

Da bi se dobile biljke optimalnog porsta za ulazak u zimu na površinama u navodnjavanju gde su biljke razvijenije  i sprečio prekomeran rast i na taj način smanjio procenat izmrzavanja niklih biljaka proizvođači mogu primeniti pored gore navedenih fungicida i regulator rasta Cycocel u dozi 2 l po ha, koji služi da uspori porast i obezbedi neophodnu čvrstoću celoj biljci što je važno za prezimljavanje. Preporuka je da se primeni kada lisna rozeta uljane repice ima 2-3 para listova.

Оставите одговор