You are currently viewing CERKOSPORA – POVOLJNI USLOVI ZA ŠIRENJE!!!

CERKOSPORA – POVOLJNI USLOVI ZA ŠIRENJE!!!

SAMO  STANJE NA NA SVAKOJ PARCELI DIKTIRA KADA I KOJIM FUNGICIDOM ZAŠTITITI ŠEĆERNU REPU OD CERKOSPORE !!!

 

AGROLEKAR REŠAVA DILEMU OKO SUZBIJANJA CERKOSPORE!!!

 

CERKOSPORA - POVOLJNI USLOVI ZA ŠIRENJE

CERKOSPORA – POVOLJNI USLOVI ZA ŠIRENJE!!!

Vremenski uslovi  kao i dobra kondicija useva doprineli su širenju cerkospore na šećernoj repi naročito na osetljivim sortama što se ogleda u povećanom broju pega na mladom lišću.

Na osetljivom sortimentu cerkospora je u jačem intenzitetu prisutna i sigurno da je tretman nakon padavina trebalo uraditi. Takva tendencija širenja se očekuje i u narednom periodu.

PREPORUKA:

1.Vremenski razmak između 2 tretmana ne treba da je duži od 10 dana-obavezna konsultacija sa stručnjacima za zaštitu bilja!

I u ovoj godini tolerantne sorte na cerkosporu su pokazale da razmak izmedju tretmana moze biti duži nego kod osetljivih sorata što takodje treba uzeti u obzir prilikom narednih tretiranja!!

2.Kod sistemičnih fungicida aktivne materije spadaju u grupu triazola tako da se preporučije obavezno uključivanje preventivnih fungicida na bazi bakra!

3.Omogućiti dobro pokrivanje listova biljaka uz primenu veće količine vode pri primeni fungicida (250 do 300 litara vode/ha)!

4.Izbeći tretiranja pri jakoj rosi na šećernoj repi koja je prisutna u jutarnjim satima!

5.Izbeći primenu fungicida na temperaturama iznad 25 stepeni, veoma je teško sobzirom i na noćne temperature!

6.U uslovima vioskih temperatura i prisutne rose, okvašivači prilikom primene fungicida doprinose boljem povezivanju fungicida na list biljaka!!

7.Prisutnost viline kosice na biljkama šećerne repe,

– ugrožava zaštitu tih biljaka od cerkospore,

-umanjuje imunitet biljaka,

-zaražene biljke vilinom kosicom su žarišta za širenje cerkospore!

PREPORUKA FUNGICIDA

PREVENTIVNI FUNGICIDI : Nordox 75WG (bakar oksid) 1,25 kg po ha ili

fungicidi na bazi bakar hidroksida: Funguran OH (1,75-2 kg po ha), Blauvit (2 kg po ha), Champ DP (2,75 kg po ha) i mnogi drugi.

Predlozi SISTEMIČNIH fungicida u zaštiti od cerkospore:

1.Propulse u dozi 1,2 l po ha, (Fluopiram + protiokonazol (aktivne materije različitog mehanizma delovanja)

2.Olimp, Pylon… u dozi 0,6-0,8 l po ha (Protiokonazol – grupa Triazoli)

3.Revyvit u dozi 1,5 l po ha (Mefentrifluconazol – grupaTriazoli)

4.Sigura, Sekvenca, Different u dozi 0,4-0,6 l po ha (Difenokonazol – grupa Triazola)

 5.Orius 25EW u dozi 1 l po ha (Tebukonazol – grupa Triazola)  

Na tržištu se nalaze i drugi fungicidi sa navedenim aktivnim materijama ali drugačijih naziva i oni imaju mesto u zaštiti od cerkospore!!!

Оставите одговор