You are currently viewing BUVAČI KRSTAŠICA (Phyllotreta spp) – ZAŠTITA KUPUSNJAČA PRE RASADJIVANJA

BUVAČI KRSTAŠICA (Phyllotreta spp) – ZAŠTITA KUPUSNJAČA PRE RASADJIVANJA

BUVAČI KRSTAŠICA (Phyllotreta spp) - ZAŠTITA KUPUSNJAČA PRE RASADJIVANJA

Štetočine se sada sreću na rasađenom kupusu (letnjem) izgrizajući listove u vidu rupica i ukoliko se ne suzbijaju mogu pričiniti značajne štete. Proizvođačima krstašica je poznata ova štetočina koja u ovom periodu  na našem području  se sreće u velikom broju po jednoj biljci ( preko 20 I više primeraka). Dugotrajna suša i visoke temperature doprinose masovnoj pojavi ovih štetočina. Čak i u  uslovima navodnjavanja su prisutne iako  kiše smanjuju  brojnost ovih štetočina.

Folijarno suzbijanje  raditi kada je oštećeno preko 10% lisne mase, ako su u pitanju mlađe biljke suzbijanje raditi ranije.

Za suzbijanje se preporučuju insekticidi na bazi  insekticidi iz grupe piretroida, hlorpirifosa, dimetoata, tiakloprid + deltametrin, koji su registrovani za kupusnjače I u suzbijanju kupusove lisne sovice.

Iz iskustva usled odlike štetočine da se veoma aktivno kreće i stalno migrira dobri rezultati se postižu  primenom Actellic 50 u koncentraciji 0,1%(100 ml na 100 l vode). Radna karenca nakon primene ovog insekticida jeste 24 sata, što znači da na njivu ne treba ići jedan dan nakon tretiranja.

PRAKTIČNE PREPORUKE

Potapanje rasada kupusnjača pre rasađivanja u rastvor insekticida iz grupe neonikotionida (Confidor, Actara, Kohinor ) u koncentarciji 0.3% u trajanju 5 minuata obezbeđujemo zaštitu od buvača kao I vaši u trajanju 2-3 nedelje u osetljivoj fenofazi kupusnjača,jer napad ovih štetočina u mnogome može da uspori rast useva.Ovim načinom primene insekticida ostvaruje se zaštita I od zemljišnih štetočina. Rasad se može I zaliti pre rasađivanja jedan dan što je praktičnije ali pre zalivanja supstrat rasada u kojem se proizvodi mora biti suv.

Prednosti ovakvog načina primene insekticida su smanjena količina  primene insekticida pa isključuje folijarnu primenu insekticida za nadzemne štetočine, doprinosi zaštiti čovekove sredine  kao i ostvarivanju većeg profita u proizvodnjii.

Konkretne preporuke o ovakvom načnu primene insekticida po biljnim vrstama možete naći u reklamnim prospektima Syngenta.

Prilikom primene insekticida obavezno koristiti zaštitnu opremu masku,rukavice i zaštitno odelo u cilju čuvanja sopstvenog zdravlja.

KUPUSNI BUVAČI

KUPUSNI BUVAČI

Kupusni buvaci (Phyllotreta spp.) su sitni insekti dužine 2-3 mm. Imaju izrazito razvijene zadnje noge i dobro skacu. Napadaju sve kupusnjace, a veoma su opasni za mlad rasad posebno pri suvom i toplom vremenu. Štete pričinjavaju odrasli insekti izgrizanjem lišca na kome prave sitne rupice. Kod jačeg napada list izgleda kao sito. Ima više generacija godišnje. Javljaju se tokom cele sezone.

Kupus koji je potapan u rastvor insekticida pre rasađivanja

Kupus koji je potapan u rastvor insekticida pre rasađivanja

Napad buvača na kupusu

Napad buvača na kupusu

Oštećenja na kupusu od buvača-na biljkama bez potapanja rasada

Oštećenja na kupusu od buvača-na biljkama bez potapanja rasada

 

Оставите одговор